Firma KWARTET to specjalistyczny zakład uboju bydła, jagniąt, baranów oraz kóz. Zajmujemy się także rozbiorem mięsa na elementy. Powstał on w 1989 roku założony przez Jana Słabego, a obecnie prowadzona jest przez jego córkę Barbarę Słaby. Zakład posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 12103805 WE pozwalający na handel mięsem wołowym, jagnięcym, baranim i kozim na terenie Wspólnoty Europejskiej i poza nią. 

Firma KWARTET stawia sobie za cel produkcję mięsa i podrobów, które będą spełniały wymogi bezpiecznej i zdrowej żywności, a jednocześnie odpowiadały oczekiwaniom klientów.

Cel firmy osiągany jest głównie poprzez stosowanie systemu HACCP do identyfikowania zagrożeń zdrowotnych i minimalizowania ich wystąpienia. Metoda ta zapewnia panowanie nad zagrożeniami pojawiającymi się podczas uboju i rozbioru mięsa oraz służy lepszej ich organizacji, by oferowane wyroby były najlepszej jakości.


Wysoką jakość produktów zapewnia wdrożony System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), którym objęte są wszystkie procesy związane z pozyskiwaniem produktów jadalnych na terenie zakładu, od momentu przyjęcia zwierząt do magazynu żywca, poprzez ich ubój, odpowiednie wychładzanie, rozbiór mięsa, pozyskiwanie podrobów oraz składowanie aż do momentu ich ekspedycji.